วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679"